Nuoret arvostavat hyvinvointia ja harrastuksia

Leader Ravakka toteutti touko-kesäkuussa kyselyn Vakka-Suomen ja Rauman seudun nuorille ja kysyi, mitä nuoret pitävät tärkeimpinä kehittämiskohteina alueella. Tärkeimmiksi nousivat nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen, kokoontumistilat sekä harrastusmahdollisuudet.